Spring til indhold

Træningsbelastning og performance følges ad

Der er en positiv sammenhæng mellem din træningsbelastning og din aerobe performanceevne. Sagt på en anden måde: Jo mere træningsstress, du udsætter dig for, jo stærkere kører du.

Det skal selvfølgelig ske indenfor din fysiske formåen. Træner du mere, end du kan klare, bliver du ikke hurtigere men træt og langsom.

Træningsbelastning og aerob performance

Lad mig lige definere begreberne træningsbelastning og aerob performance.

Aerob performanceevne defineres her som den funktionelle tærskel (FTP).
FTP er kort sagt den højeste nogenlunde konstante belastning, som du kan opretholde over længere tid.

Længere tid defineres sædvanligvis som 60 minutter. For mange er det snarere 40 min., de kan opretholde FTP, når FTP er fastsat til 95% af gennemsnittet af en 20 min. test.

Uanset om det er 40 eller 60 min. er det i langt overvejende grad aerob performanceevne, der er tale om.

Forventeligt vil din evne til at arbejde ved lavere intensiteter end FTP også blive styrket, når FTP forbedres. Om forbedringen sker i et 1:1 forhold er usikkert og formentlig også individuelt.

Pointen er dog, at en forbedring af FTP fører til en generel forbedring af performanceevnen ved alle aerobe intensiteter.

Træningsbelastning er produktet af træningstid og træningsintensitet.
Høj intensitet og lang træningstid giver en høj træningsbelastning. Det modsatte gør sig gældende for lav intensitet og kort træningstid.

Dvs. at træningsbelastning ikke er det samme som træningstid. Normalt vil der være en stærk sammenhæng mellem træningstid og træningsbelastning, men det er der ikke altid.

Jo højere intensitet, du træner med, jo kortere træningstid skal der til for at opnå en given træningsbelastning. Dvs. at du kan øge din træningsbelastning ved at øge intensiteten i træningen og holde træningstiden uændret.

På samme måde kan du hæve dit træningsstress ved at øge træningstiden og lade intensiteten være uforandret.

Er struktureret træning spild af tid?

Du skal være tilgivet, hvis du lige nu sidder og tænker, at hvis det blot handler om at have høj nok træningsbelastning, så er det jo hamrende ligegyldigt, hvordan træningen er sammensat.

Hånden på hjertet, der er ingen, der med 100% sikkerhed kan sige, at det ikke forholder sig sådan.

Jeg vil dog fastholde, at jo bedre din træning er planlagt, jo stærkere vil den positive korrelation mellem træningsbelastning og performanceevne være.

For en korrelation kan selvfølgelig være mere eller mindre stærk. Der er ingen garanti for, at en øgning af træningsstress uden skelen til træningsindhold, vil give samme performancefremgang, som når træningsindholdet er gennemtænkt.

Herunder er et eksempel på en stærk korrelation mellem træningsbelastning og performanceevne. Det fremgår tydeligt, at træningsbelastningen og performanceevnen kører næsten synkront.

Udviklen hos denne rytter er et resultat af en nøje planlagt træningsindsats, hvor træningen er planlagt med progression i både varighed og intensitet. Der er indlagt restitutionsperioder, og der er både trænet på cykel og i styrketræningscenteret.

Diagrammet herover er taget fra træningsportalen Xert. Xert har et meget stærkt analysemodul, der dagligt beregner værdier som f.eks. træningsbelastning og funktionel tærskel.

Giv din cykeltræning et eftersyn

Er du interesseret i sparring på din træning uden at investere i et personligt træningsprogram? Du kan få et eftersyn af din cykeltræning, der munder ud i meget konkrete træningsanbefalinger, som du kan planlægge din træning ud fra.

Anbefalingerne laves specifikt til dig ud fra en 45 min. samtale over tlf., Teams eller Messenger.

Læs mere om træningseftersyn her.

Del artiklen med en ven.

Del med en ven