Der er en positiv sammenhæng mellem din træningsbelastning og din aerobe performanceevne. Sagt på en anden måde: Jo mere træningsstress, du udsætter dig for, jo stærkere kører du.

Det skal selvfølgelig være indenfor din fysiske formåen. Træner du mere, end du kan klare, bliver du ikke hurtigere men træt og langsom.

Træningsbelastning og aerob performance

Lad mig lige definere begreberne træningsbelastning og aerob performance.

Aerob performanceevne defineres her som den funktionelle tærskel (FTP/TP).
FTP eller TP er kort sagt den højeste nogenlunde konstante belastning, som du kan opretholde over længere tid.

Længere tid defineres sædvanligvis som 60 minutter. Men for nogle er det 30 minutter, mens det for andre er mere end 60 minutter. Uanset længde er det i langt overvejende grad aerob performanceevne, der er tale om.

Forventeligt vil din evne til at arbejde ved lavere intensiteter end FTP/TP også blive styrket, når FTP/TP forbedres. Om forbedringen sker i et 1:1 forhold er usikkert og formentlig også individuelt.

Pointen er dog, at en forbedring af FTP/TP fører til en generel forbedring af performanceevnen ved alle aerobe intensiteter.

Træningsbelastning er produktet af træningstid og træningsintensitet.
Høj intensitet og lang træningstid giver en høj træningsbelastning. Det modsatte gør sig gældende for lav intensitet og kort træningstid.

Dvs. at træningsbelastning ikke er det samme som træningstid. Normalt vil der være en stærk sammenhæng mellem træningstid og træningsbelastning, men det er der ikke altid.

Jo højere intensitet, du træner med, jo kortere træningstid skal der til for at opnå en given træningsbelastning. Dvs. at du kan øge din træningsbelastning ved at øge intensiteten i træningen og holde træningstiden uændret.

Er struktureret træning spild af tid?

Du skal være tilgivet, hvis du nu sidder og tænker, at når det blot handler om at have høj nok træningsbelastning, så er det jo hamrende ligegyldigt, hvordan du træner.

Hånden på hjertet, der er ingen, der med 100% sikkerhed kan argumentere for, at det ikke forholder sig sådan.

Jeg vil dog argumentere for, at jo bedre din træning er planlagt, jo stærkere vil korrelationen mellem træningsbelastning og performanceevne være.

For en korrelation kan være mere eller mindre stærk. Der er ingen garanti for, at en øgning af træningsstress uden skelen til træningsindhold, vil give samme performancefremgang, som hvis træningsindholdet er gennemtænkt.

Herunder er et eksempel på en stærk korrelation mellem træningsbelastning og performanceevne. Det fremgår tydeligt, at træningsbelastningen og performanceevnen kører næsten synkront.

Udviklen hos denne rytter er et resultat af en nøje planlagt træningsindsats, hvor træningen er planlagt med progression i både varighed og intensitet. Der er indlagt restitutionsperioder, og der er både trænet på cykel og i styrketræningscenteret.

Diagrammet herover er taget fra træningsportalen Xert. Xert har et meget stærkt analysemodul, der dagligt beregner værdier som f.eks. træningsbelastning og funktionel tærskel.

For flere gratis træningstip klik her.

Er du nysgerrig på, hvordan du kan få hjælp til en blive hurtigere på din cykel og evt. også tabe fedtmasse, klik her.

Læs mere om træningslejre og rejser Gør bloggen dig klogere, så støt med en donation. MobilePay 86412. Skriv din email i feltet “Tilføj kommentar” i MobilePay app, så får du en kvittering.

Del med en ven.

  • 215
    Shares